Chemicals

Chúng tôi cung cấp các loại hoá chất bao gồm:  

* Hoá chất cơ bản: H2SO4, HCl, H3PO4, NaCl, NH4HF2, Na2S2O4, Na2S2O5…

* Dung môi: MEG, IPA, PCE, C2H5OH…

* Polymer anion, cation xử lý nước và môi trường

* Hạt nhựa trao đổi ion của Bayer - Lanxcess : lọc nước, tẩy màu.

* Hạt nhựa  nguyên liệu của Styrolution : ABS, PS, SBC, PP

* Nước làm mát động cơ coolant của Basf

* Hóa chất lab của Merck, Hach, Sigma Aldrich

* Chất bảo vệ khuôn và tẩy khuôn của Chemtrend

 

Chemicals
Solvents
  • IPA, METHANOL
  • CYC, MEG, PCE
Polymer
  • Polymer Cation
  • Polymer Anion
Ion Exchange Resin
  • Làm mềm nước
Release Agents